De bezitlozen: Is de Messias al vertrokken? (Dutch Edition) by Szilárd Borbély,Mari Alföldy

, , Comments Off on De bezitlozen: Is de Messias al vertrokken? (Dutch Edition) by Szilárd Borbély,Mari Alföldy

By Szilárd Borbély,Mari Alföldy

Hongarije, eind jaren veertig. Wanneer winkeleigenaar Mószi na zijn verblijf in een strafkamp terugkeert naar zijn dorp ziet hij er niet meer uit als een jood. Zijn bezittingen zijn, web als het mededogen van zijn dorpsgenoten, verdwenen.
Decennia later groeit de elfjarige verteller op in hetzelfde dorp in Hongarije. Samen met zijn oudere zuster probeert hij hun moeder ervan te weerhouden zelfmoord te plegen, terwijl hun gewelddadige vader het weinige geld wegdrinkt. De familie wordt gestigmatiseerd, maar niemand spreekt over het verleden. Zijn ze joden? Uit Roemenië verjaagde orthodoxe christenen? Waarom worden ze verketterd? In De bezitlozen schildert Borbély een jeugd in een onbarmhartige wereld, op zo'n empathische wijze dat de lezer niet anders kan dan ademloos over de schouder van de jonge verteller meekijken.

Show description

Read Online or Download De bezitlozen: Is de Messias al vertrokken? (Dutch Edition) PDF

Best historical literary fiction books

The Darkness of Day

In 1863, whilst Dr. supply McKenzie declares his enlistment as a physician within the Union military, his kin lifestyles is became the wrong way up. His army profession starts off as a box doctor at Gettysburg, finally resulting in his catch at Spotsylvania and imprisonment in Andersonville criminal, altering his existence endlessly.

Highwayman: The Robber, His Wife, and Ireland -- A Novel of the Irish Robin Hood

The true-life adventures of James Freney of Ballyduff and his spouse Áine, and the struggles in their lives in 1700's eire. Our forgotten folks hero gallops the roads of Kilkenny back during this fanciful, a laugh, or even mystical story of derring-do and future. Freney turned a hero to the folks of his day, and his famous person remained for a few one hundred fifty years, together with his reminiscence residing on because the “Bold Captain Freney” of folktale, music, and literature (Percy French and W.

Sabbath Creek

In his hugely expected moment novel, Judson Mitcham, with simple yet dependent language, creates an emotional influence rivaled merely by way of his seriously acclaimed debut novel, The candy eternal (Georgia). Sabbath Creek is the tale of Lewis Pope, a fourteen-year-old boy thrust into an grownup international of heartache and brokenness.

Bright Air Black

In extraordinary poetic prose vibrant Air Black brings us aboard the send Argo for its epic go back trip around the Black Sea from Persia’s Colchis – as Medea flees her domestic and father with Jason, the Argonauts, and the Golden Fleece. Vann’s reimagining of this historic story deals an exhilarating, realist substitute to the long-held notions of Medea as monster or sorceress.

Extra resources for De bezitlozen: Is de Messias al vertrokken? (Dutch Edition)

Example text

Download PDF sample

Rated 4.28 of 5 – based on 10 votes